Så ser du om fläcken är farlig: "Mindre än en millimeter"

Hudläkarens bästa tips för att undvika brännskador