Hårda kritiken: ”Katastrofalt att köra henne till det sjukhuset”

Annas amma Sylvia och man Rickard vill att en ny ”Lex Anna”-lag ska se till att ingen mer drabbas av samma öde.