Infekterade sopkriget mellan länderna fortsätter

Bråket mellan Filippinerna och Kanada ser ut att vara en svårknäckt nöt.