”Det är bara fem procent av planetens yta det går att odla på”

Matkris väntar när jordens befolkning ökar