”Du ska ha gripbart avstånd”

Experten om hur du undviker drunkningsolyckor på badplatsen i sommar