”Det finns så mycket laddat i det här”

Åsa Linderborg, Titti Schultz och Nicole Gustafsson om målgesten som får engelsmännen att rasa