Amerikan fängslad i Dubai för satir-video

Shezanna Cassim i väntan på dom i Dubai för Youtube-video