Här är bilden på hotellets oväntade gäst

Svartbjörnen tog sig in på hotellet i amerikanska New Hampshire