140 elever på Harry Potter-skola i Norge: ”Ingen tycker du är konstig”

I Gudbrandsdalen pågår en sommarskola med Harry Potter-tema