"Sorglig och kuslig stämning bland de som bor här"

Nio personer dog när ett plan störtade i Storsandsskär utanför Umeå