Flera allvarliga skador inom förlossningsvården har inte anmälts

En granskning som Ekot har gjort visar att flera allvarliga skador inte har anmälts till IVO. Det trots att de ska anmälas om skadan hade kunnat undvikas.