Experternas teori om varför fartyget har beslagtagits

Ett brittiskflaggat fartyg beslagtogs i Persiska viken under fredagen. Iranska revolutionsgardet säger att fartyget brutit mot internationella sjöregler men experterna har en annan teori.