E4 avstängd efter bil voltat

E4 är helt avstängd i norrgående riktning norr om Uppsala.
En personbil ska ha kört in i en annan bil i södergående körriktning och voltat över till det norrgående körfälten.