Iran om kapningen: En vedergällning

Uttalar sig om kapningsdramat - släpper video