Så hedrades offren för flygkraschen

Planet störtade mot marken – från fyra kilometers höjd.
Nio människor dog i en av de värsta flygolyckorna någonsin i Sverige.
I dag hedrades offren med en minnesceremoni i Döbelns park.
– Vi kommer att minnas våra vänner som änglar, säger chefsinstruktören Johan Hellström.