Här flyger rovfågeln omkring – i närbutiten

Orsakar kaos – jagar personalen runt i butiken