Tekniska problem för Swedbank

Ingen prognos för för när problemen kan vara lösta