12-åring fångar jättefisk – med bara händerna

Många undrar nu hur den jättelika stören kunde hamna i ån i Minneapolis.