Farao Tutankhamons grav fräschas upp

Världsunika sarkofagen ska ställas ut på nytt museum i Egypten