Fem gängmedlemmar släpps i höst – risk för nya våldsdåd

Frisläppandet av fem profilerade gängmedlemmar i höst befaras öka risken för våldsdåd i Rinkeby, Stockholm.