Plötsliga orden när de ser vart de är

Lasse Stefanz: Livet som vi har, avs. 9