”Det är en skam för Sverige”

Carolina Klüft, verksamhetschef för Generation pep, kämpar för barns hälsa genom att uppmuntra rörelseglädje i stället för elitsatsning på barns idrott.
– Idrotten måste bli mer inkluderande, alla ska kunna delta efter sina förutsättningar, säger Carolina.