Ikoniska detaljen som stjärnan älskar

Lasse Stefanz: Livet som vi har, avs. 15