Japanska robotsvansen ska hjälpa äldre

Befolkningen blir allt äldre och i Japan letar de tekniska lösningar som ska underlätta åldrandet.