Allvarlig olycka mellan lastbil och personbil

Flera ambulanser är på plats