Efter hårda kritiken – “betygssystemet ska göras om"

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har gått ut med att det nuvarande betygsystemet, som har fått kritik från många håll, nu ska göras om.