Här hånar Donald Trump sin överviktiga supporter

Här hånar Donald Trump sin överviktiga supporter