Säkerhetskontrollantens hån syns på övervakningsfilmen

Resenär på Greater Rochesters flygplats i New York fick hånfull lapp av säkerhetspersonalen