Svagaste kronan på 17 år

Den svenska kronan är nere på nya bottennivåer. Nu är den nere på den svagaste nivån sedan sommaren 2002.