Bilen kraschade – en slungades iväg

Fyra till sjukhus i Ystad