Här skjuts den människoliknande roboten upp i rymden

Fedor ska hjälpa besättningen på den Internationella rymdstationen