"Hans tillstånd är kritiskt"

Vårdas för allvarliga skallskador