Hälsningarna till Schumacher

"Kämpa, mästaren! Blir bra snart legenden!"