Fagerlund: ”Det är något som inte gått rätt till”

Förbjuds från alla spel efter stökiga turerna