Förundersökning om mord – efter benfynd

Hittades när privatperson röjde i huset