Världsartisten Nicki Minaj lägger av

Stjtärnan ska gå i pension och skaffa familj