Tornväktarnas toner riskera klinga ut

Tornväktarna i Ystad har vakat över staden i snart 300 år, men nu är de hotade sedan förhandlingarna med kommunen har strandat.