Hämndspiral orsaken till skjutningen

Måltavlan var densamma som i Råcksta