Stor brand efter tågurspårning

Brandfarlig etanol fanns i tåget