Jordlik planet upptäckt

Finns vattenånga som är en förutsättning för liv