Omstridde presidenten nobbar FN

Oense med USA om vem som är Venezuelas rättmätige ledare