MIljontals kronor för en ministol

Finns bara i tiotals exemplar