”Skapar en väldigt stor osäkerhet på marknaden”

Utrikeskommentator Wolfgang Hansson om drönarattackerna mot världens största oljeraffinaderi