Här är flyktbilen som Karolin Hakims mördare använde

Polisens bild: bilen om mördaren flydde i