Rökutveckling på Stockholm City

Stationen utryms efter brand i elrum