Kraftig brand i flerfamiljshus

Mannen har förts till jsukhus