Åsa, 26, lider av mystisk smärta – flyttades till äldreboende

I fyra år har Åsa i Älvsbyn slussats mellan mottagningar och sjukhus, men ännu har ingen kunnat fastställa en diagnos.