Finansminister Magdalena Andersson tar budgeten till riksdagen

Bär med sig budgeten till riksdagen