"Det är alltid märkligt att äta någons tunga"

Erik och Lotta äter sig igenom sjuttiotalet