Jättelik Greta Thunberg pryder italiensk åker

Dario Gambarin är konstnären bakom jättelika verket.